Heta Arbeten - Distansutbildning


Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga Heta arbeten, till exempel svetsning, lödning, skärning och takarbeten. Utbildningen vänder sig till dig som utför Heta arbeten, den person som  är brandskyddsansvarig på företaget samt beställaren av det Heta arbetet.

Kursinnehåll

Denna utbildning är en behörighetsutbildning, anpassad för distans och genomförs enligt SBF:s godkännande.

Utbildningen är lärarledd och livesänds via webben.


Det är krav på att deltagarna har tillgång till dator eller surfplatta med kamera och ljud, samt internetuppkoppling.

Deltagarna får innan kursstart en videolänk och instruktioner skickat till sig via e-post, så var noga med att ange rätt mejladress.

Kurslitteratur skickas med post till den adress deltagaren ska utföra utbildningen på, så det är också viktigt med rätt adress.

Utbildningen genomförs utan praktisk släckningsövning.

Obligatorisk ID-kontroll.

30 minuter innan utbildningen börjar öppnas det digitala klassrummet.Innehåll
  • Lagar och försäkringsvillkor
  • Organisation och ansvar
  • Brandkunskap
  • Tillståndslistan
  • Riskbedömning vid Heta Arbeten
  • Förebyggande brandskydd
  • Släckredskap, teori samt praktisk övning
  • Säker gashantering och larmning
  • Repetitionsfrågor och prov


Certifikatet tillhandahålls av Brandskyddsföreningen Sverige. Efter genomgången utbildning och godkänt resultat på certifieringstestet erhåller hetarbetaren digitalt bevis på behörighet. Certifikatet distribueras direkt från Brandskyddsföreningen Sverige till den adress som anges vid bokning av utbildningen.OBS! Det är viktigt att du anger det mobilnummer eller den e-postadress du kommer att ha tillgänglig under kursen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som utför och är brandskyddsansvarig för Heta arbeten, det vill säga den som gör arbetet och den som köper tjänsten.

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga Heta arbeten. Ex svets, lödning, skärning, takarbeten, mm. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga, tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat.

Kursen ger behörighet för Heta Arbeten i 5 år. Certifikatet gäller i Norden.Kursmål

Att bli medveten om de risker som finns. Att veta vilket ansvar du har. Att få in rutin på de regler som du som ”Hetarbetare” har, arbetsmetoder. Men också veta konsekvenser vid tillbud.Pris: 2 775 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Distansutbildning

Ingen adress
2021-10-08 - 08:00 - 17:00
2 775 kr exkl. moms