Anläggningsskötarutbildning enligt SBF 110:8 - Distansutbildning

Utbildningen tillgodoser kraven på ökade kunskaper inom såväl förebyggande brandskydd som drift och skötsel av brandlarmanläggningen i er verksamhet.

Kursinnehåll


Anläggningsskötarutbildning enligt SBF 110:8.


Denna utbildning är en behörighetsutbildning, anpassad för distans och genomförs enligt SBF:s godkännande.

Utbildningen är lärarledd och livesänds via webben.

Det är krav på att deltagare har tillgång till dator eller surfplatta med kamera och ljud, samt internetuppkoppling.

Deltagare får i god tid innan utbildning en videolänk och instruktioner skickat till sig via e-post, så var noga med att ange rätt mejladress.

Kurslitteratur skickas med post till den adress deltagaren ska utföra utbildningen på, så det är viktigt med rätt adress.

Obligatorisk ID-kontroll.

30 minuter innan utbildningen börjar öppnas det digitala klassrummet.

Målgrupp

Utbildningen Anläggningsskötare brandlarm vänder sig till personer som är eller ska bli anläggningsskötare för en brandlarmanläggning. Utbildningen uppfyller kraven i SBF 110 Regler för brandlarm.

Utbildningen syftar till att ge anläggningsskötaren kunskap om risker, lagar och regler men även kännedom om funktion, skötsel och underhåll.
OBS!  Praktik på egen anläggning ska bokas genom anläggarfirma eller kompetent servicefirma (enligt SBF 110:8). 

 Kursmål


Att utveckla ett systematiskt brandskyddsarbete hos anläggningsskötare.

Pris: 3 595 kr exkl. moms

Det finns inga kommande kurstillfällen just nu. Se gärna vår distansutbildning i Heta Arbeten.