Anläggningsskötarutbildning enligt SBF 110:8

Utbildningen tillgodoser kraven på ökade kunskaper inom såväl förebyggande brandskydd som drift och skötsel av brandlarmanläggningen i er verksamhet.

Kursinnehåll

Anläggningsskötarutbildning enligt SBF 110:8

Deltagarna får kunskap om regler, hantering, kontroll och skötsel av automatiska brandlarm. Detta minskar också risken för onödiga larm. Utbildningen är oberoende av fabrikat och uppfyller försäkringsbolagens krav på anläggningsskötaren.

Kursen omfattar följande viktiga moment
Anläggningsskötarens ansvarsområde
Olika detektorers funktion och användning
Förebyggande brandskyddsåtgärder
Hur man undviker onödiga larm
Brandlarmanläggningens uppbyggnad
Larmlagring/larmorganisation
Regler och föreskrifter
Larmöverföring till räddningstjänst/larmcentral
Kontrolljournal och orienteringsritningar
Praktiskt handhavande av centralenhet
Riskhantering

Målgrupp

Utbildningen Anläggningsskötare brandlarm vänder sig till fastighetsskötare eller personer som är eller ska bli anläggningsskötare för en brandlarmanläggning.

Kursmål

Att utveckla ett systematiskt brandskyddsarbete hos anläggningsskötare.

Pris: 3 850 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Kalmar

Brandkårens övningsfält Ebbetorp
2023-03-20 08:30 - 16:30
Platser finns
3 850 kr exkl. moms