Fördjupning Tillståndsansvar Heta Arbeten

Tillståndsgivningen är den viktigaste delen i Heta Arbeten®. Det är under tillståndsgivningen som riskbedömningen görs och säkerhetsåtgärder vidtas för att kunna utföra ett brandsäkert jobb. Inga Heta Arbeten® får påbörjas innan riskbedömningen är klar och den tillståndsansvarige gett tillstånd om att arbetet får utföras.

Kursinnehåll

Fördjupning Tillståndsansvar Heta Arbeten® är en frivillig påbyggnadsutbildning för dig som redan genomgått behörighetsutbildningen Heta Arbeten® och som ofta agerar tillståndsansvarig eller behöver fördjupad kunskap om Heta Arbeten®.
Att fatta rätt beslut under riskbedömningen kan vara svårt. För att stärka din roll som tillståndsansvarig finns den fördjupade utbildningen – Fördjupning tillståndsansvar Heta Arbeten®. Utbildningen ger dig som tillståndsansvarig utökade kunskaper som stärker din kompetens och ger dig en större möjlighet att göra rätt riskbedömning och ger dig ökad trygghet i din roll. Här får du fördjupade kunskaper inom lagar, arbetsmiljö och försäkringar som reglerar hur du genomför Heta Arbeten. Utbildningen ger också utökade kunskaper om säkerhetsreglerna och insyn i flera skadefall och kunskap om vilka konsekvenser som kan uppstå.


Kursmål

Utbildningen avslutas med ett certifieringstest som tillhandahålls av Brandskyddsföreningen. Efter genomgången utbildning och godkänt resultat på certifieringstest erhåller deltagaren ett fysiskt (eller digitalt) bevis på genomgången utbildning – ett certifikat. Läs mer om certifieringen.

Förkunskaper

Fördjupning Tillståndsansvar Heta Arbeten® är en påbyggnadsutbildning för den som redan genomgått behörighetsutbildningen Heta Arbeten®. Som förkunskap krävs ett giltigt certifikat Heta Arbeten®.

Pris: 3 195 kr exkl. moms

Det finns inga kommande kurstillfällen just nu.