Föreståndare Brandfarlig vara mindre omfattning

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs. Föreståndaren ska ha god kunskap om de brandfarliga varorna och riskerna som hanteringen innebär.

Kursinnehåll

Innehåll
  • Brandteori och brandförlopp
  • Brandfarliga varors egenskaper
  • Lagen och förordningen om brandfarliga varor
  • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
  • Tillstånd och hanteringsregler för brandfarlig vara
  • Tillsyn och kontrollrutiner
  • Ansvarsfrågor vid heta arbeten
  • Brandsläckningsutrustning
  • Beredskap vi olyckor
I kurspriset ingår kursdokumentation, lunch och kaffe.
Några praktiska övningar utomhus, tag kläder efter aktuellt väder.

Målgrupp

Du som ska bli eller redan är föreståndare för hantering av brandfarliga varor av mindre omfattning.

Kursmål

Efter avslutad utbildning ska deltagaren erhållit kunskap och kännedom om gällande lagstiftning, bestämmelser och förebyggande skyddsåtgärder, åtgärder vid utflöde samt risker i övrigt.


Pris: 3 550 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Kalmar

Brandkårens övningsfält Ebbetorp
2023-03-08 08:30 - 16:30
Inga platser kvar
3 550 kr exkl. moms
Fullbokat
Brandkårens övningsfält Ebbetorp
2023-06-13 08:30 - 16:30
Platser finns
3 550 kr exkl. moms