SBA Systematiskt Brandskyddsarbete

Intern Brandskyddskontroll – IBK-metoden för ditt systematiska brandskyddsarbete. Brandskyddsföreningen har arbetat fram metoden och produkten som hjälper dig att ta kontroll över företagets rutiner att hantera brandskyddet. Med hjälp av Handboken IBK som ingår i utbildningen kan du steg för steg bygga upp och dokumentera ditt systematiska brandskyddsarbete.

Kursinnehåll

Lagen om skydd mot olyckor, systematiskt brandskyddsarbete, de olika stegen i metoden Intern Brandskyddskontroll.

Kusen är 4 timmar.

I kurspriset ingår kursdokumentation, kursintyg och fika.

Målgrupp

Personer med ansvar för brandskyddet - Intern Brandskyddskontroll (IBK) - till exempel brandskyddsledare, chefer och personer som behöver vara engagerade i brandskyddsfrågor.

Kursmål

Efter utbildningen ska du ha fått de kunskaper du behöver för att kunna bygga upp och dokumentera ditt företags systematiska brandskyddarbete.

Pris: 1 895 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Kalmar

Brandkårens övningsfält Ebbetorp
2021-04-09 - 08:30 - 12:30
1 895 kr exkl. moms