Brandskyddskontrollant

En av de viktigaste delarna i det systematiska brandskyddsarbetet är att ha ett system för egenkontrollen. Det innebär att det behöver finnas personer på plats i verksamheten som kan förstå och kontrollera brandskyddet. Trygghet skapas först när det inbyggda brandskyddet kontrolleras systematiskt och löpande.
Den här utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig mer om hur det praktiska arbetet kan genomföras.



 

Kursinnehåll

Utbildningen syftar till att kunna identifiera och åtgärda brandrisker samt hur man utför
kontroller av brandskyddet. Syftet är också att få en förståelse för hur man kan arbeta med det
systematiska brandskyddsarbetet.


Målgrupp

Utbildningen Brandskyddskontrollant vänder sig till personer inom en organisation som har till
uppgift att förstå och kontrollera brandskyddet.

Kursmål

Syftet med utbildningen är att lära sig hur man kan identifiera och åtgärda brandrisker samt hur man utför kontroller av brandskyddet. Syftet är också att man som brandskyddskontrollant har en förståelse för hur man kan arbeta med det systematiska brandskyddsarbetet.
Målet är att efter genomförd utbildning kunna arbeta som brandskyddskontrollanter på sin arbetsplats.

Pris: 2 050 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Oskarshamn

Tillfället saknar adress
2023-05-12 08:00 - 12:00
Platser finns
2 050 kr exkl. moms