Brandskyddssamordnare SBA

Alla verksamheter är skyldiga att arbeta systematiskt och kontinuerligt med sitt brandskydd. Behöver du grundläggande kunskaper för att organisera och genomföra det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) på din arbetsplats? Den här utbildningen passar dig som ansvarar för och samordnar brandskyddet i en mindre verksamhet.

Kursinnehåll

Du får lära dig om lagar och förordningar som påverkar brandskyddet, brandskydd i byggnader samt hur du kan organisera det systematiska brandskyddsarbetet enligt den så kallade SBA-cirkeln.

Vad innehåller utbildningen?

 
  •    Lagar och förordningar

        
  •    Byggnadstekniskt brandskydd    

        
  •    Systematiskt brandskyddsarbete    Målgrupp

Passar dig som ska arbeta som brandskyddssamordnare eller brandskyddsansvarig i en mindre verksamhet, och som har till uppgift att dokumentera, planera och följa upp ett företags brandskyddsarbete.
Kursmål

Efter utbildningen har du fått de kunskaper du behöver för att kunna bygga upp och dokumentera ditt företags systematiska brandskyddsarbete.


Pris: 3 150 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Västervik

Tillfället saknar adress
Platser finns
3 150 kr exkl. moms