Brandskyddssamordnare SBA

Utbildningen är en heldagsutbildning som behandlar hur man kan arbeta systematiskt med
brandskydd.

Kursinnehåll

Utbildningen syftar till att lära sig hur man kan arbeta systematiskt med brandskydd för att
förebygga brand och minska konsekvenserna om en brand ändå skulle inträffa.
Genom att arbeta systematiskt med brandskyddet säkerställer man att brandskyddsåtgärder
vidtas och underhålls på ett effektivt sätt.

Heldagskurs.

I kurspriset ingår kurslitteratur, kursintyg, lunch och fika.

Målgrupp

Utbildningen Brandskyddssamordnare SBA vänder sig till personer inom en organisation som är
utsedda till brandskyddssamordnare och som har till uppgift att dokumentera, planera och följa
upp ett företags brandskyddsarbete.

Kursmål

Målet är att efter genomförd utbildning kunna dokumentera, planera och följa upp ett företags
brandskyddsarbete

Pris: 3 550 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Oskarshamn

Tillfället saknar adress
2022-12-02 08:00 - 16:00
Platser finns
3 550 kr exkl. moms