Brandskyddsutbildning

Kursdeltagaren får en grundläggande utbildning i brandskydd både teoretiskt och praktiskt.

Vi kan även skapa en utbildning som är mer anpassad för arbetsplatsen och den verksamhet som bedrivs. Kontakta oss på info@lbfkalmarlan.se

Kursinnehåll

Kursinnehåll

  • Brands uppkomst
  • Brandförlopp
  • Förebyggande brandskydd
  • Åtgärder vid brand
  • Praktiska övningar med bl.a. handbrandsläckare

Vi kan även skapa en utbildning som är mer anpassad för arbetsplatsen och den verksamhet som bedrivs. Kontakta oss på info@lbfkalmarlan.se

Kursmål

Kursdeltagaren ska efter genomförd kurs bli medveten om riskerna vid en brand, förebyggande av brands uppkomst samt vikten av en snabb och säker utrymning.

Vidare ska deltagaren kunna hantera handbrandsläckare.

Pris: Från 0 kr exkl. moms

Det finns inga kommande kurstillfällen just nu.