Egensotning

För att få tillstånd att sota sin egen fastighet måste man styrka att man har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt. Brandskyddsföreningen Kalmar län arrangerar en teoretisk utbildning i egensotning.

Kursinnehåll

Innehåll
  • Styrande lagar och förordningar
  • Anläggningskunskap
  • Förbränningskunskap
  • Sotningsteknik
  • Brandrisk
  • Säkerhet på tak
  • Redovisning
Utbildningen är 4 timmar och genomförs på kvällstid. Inga praktiska övningar utomhus.

Kursintyg och fika ingår i kursavgiften.

Efter kursen ansöker du i din hemkommun om egensotning.

För att få ditt intyg på genomförd kurs, ska avgiften 995 kr vara betald senast 7 dagar före kursstart,
till Bankgiro 250-1104, Brandskyddsföreningen Kalmar län.

Ange Ditt namn på inbetalningen.

Målgrupp

Fastighetsägare som också bor i fastigheten.

Kursmål

Utbildningens syfte är att ge deltagaren nödvändig kunskap om sotning för att fylla kriteriet för kommunens medgivande om att sota själv. Utbildningen följer Brandskyddsföreningen Sveriges plan och efter genomgången utbildning får deltagarna ett intyg. Du måste själv ansöka i din hemkommun om medgivande att sota själv.

Pris: 796 kr exkl. moms

Kommande tillfällen

Västervik

Brandstationen, Kunskapskällan
Platser finns
796 kr exkl. moms