Bokningsvillkor

Pris 
Alla priser anges exklusive moms, om inte annat anges.

Avbokningsvillkor
Eventuell avbokning måste ske senast 7 dagar före kursdatum, i annat fall debiteras halv kursavgift samt eventuellt uppkomna kostnader för kost med mera. Undantag kan göras vid till exempel sjukdom.

Under rådande omständigheter och Covid-19 gäller följande villkor:
Om du måste avboka din plats på grund av sjukdom kommer du att få boka om dig till ett senare kurstillfälle. Du kan även avboka din plats utan kostnad.

Folkhälsomyndigheten ger följande allmänna riktlinjer, vilka vi uppmanar alla att följa, för att undvika smitta:
  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Inställd utbildning
I de fall då deltagarantalet är för lågt förbehåller vi oss rätten att senast en vecka före utbildningsstart ställa in eller senarelägga en utbildning. Detta gäller även om handledaren akut insjuknar och vi inte hittar lämplig ersättare. Vi svarar inte för, hos deltagaren, uppkomna kostnader vid inställande av utbildning.

Personuppgifter
Brandskyddsföreningen lagrar personuppgifter elektroniskt för att kunna fullgöra sina förpliktelser gentemot kund i samband med kurstillfället. Uppgifterna kan även användas av Brandskyddsföreningen för kvalitetsuppföljning och marknadsföring. Uppgifterna delges ej till tredje part.