Våra kurser

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs. Föreståndaren ska ha god kunskap om de brandfarliga varorna och riskerna som hanteringen innebär.

Pris: 3 550 kr exkl. moms

Pris: 2 950 kr exkl. moms
Om du har frågor om ditt kurstillfälle kontakta info@lbfkalmarlan.se

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga Heta arbeten, till exempel svetsning, lödning, skärning och takarbeten. Utbildningen vänder sig till dig som utför Heta arbeten, den person som är brandskyddsansvarig på företaget samt beställaren av det Heta arbetet.Vi håller också Heta Arbeten kurser på distans, se HÄR

Pris: 2 950 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-10-01 08:00
Västervik
2 950 kr exkl. moms

Pris: 2 775 kr exkl. moms


Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga Heta arbeten, till exempel svetsning, lödning, skärning och takarbeten. Utbildningen vänder sig till dig som utför Heta arbeten, den person som  är brandskyddsansvarig på företaget samt beställaren av det Heta arbetet.

Pris: 2 775 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-10-08 08:00
Distansutbildning
2 775 kr exkl. moms

Pris: 2 050 kr exkl. momsUtbildningen syftar till att kunna identifiera och åtgärda brandrisker samt hur man utför
kontroller av brandskyddet. Syftet är också att få en förståelse för hur man kan arbeta med det
systematiska brandskyddsarbetet.
Kursen ges på distans och är lärarledd och livesänds via webben.

Deltagarna ska ha tillgång till dator eller surfplatta med ljud och kamera samt internetuppkoppling


Deltagarna får innan kursstart en videolänk och instruktioner skickat till sig via e-post, så var noga med att ange rätt mejladress.

Kurslitteratur skickas med post till den adress deltagaren ska utföra utbildningen på, så det är också viktigt med rätt adress.

30 minuter innan utbildningen börjar öppnas det digitala klassrummet.
 

Pris: 2 050 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-10-15 08:00
Distansutbildning
2 050 kr exkl. moms

Utbildningen tillgodoser kraven på ökade kunskaper inom såväl förebyggande brandskydd som drift och skötsel av brandlarmanläggningen i er verksamhet.

Pris: 3 595 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-10-20 08:00
Distansutbildning
3 595 kr exkl. moms

Utbildningen tillgodoser kraven på ökade kunskaper inom såväl förebyggande brandskydd som drift och skötsel av brandlarmanläggningen i er verksamhet.

Pris: 3 850 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-11-26 08:30
Kalmar
3 850 kr exkl. moms

Pris: Från 0 kr exkl. moms

Kursdeltagaren får en grundläggande utbildning i brandskydd både teoretiskt och praktiskt.

Vi kan även skapa en utbildning som är mer anpassad för arbetsplatsen och den verksamhet som bedrivs. Kontakta oss på info@lbfkalmarlan.se

Pris: Från 0 kr exkl. moms

Pris: 600 kr exkl. moms

För att få tillstånd att sota sin egen fastighet måste man styrka att man har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt. Brandskyddsföreningen Kalmar län arrangerar en teoretisk utbildning i egensotning.

Pris: 600 kr exkl. moms

Tillståndsgivningen är den viktigaste delen i Heta Arbeten®. Det är under tillståndsgivningen som riskbedömningen görs och säkerhetsåtgärder vidtas för att kunna utföra ett brandsäkert jobb. Inga Heta Arbeten® får påbörjas innan riskbedömningen är klar och den tillståndsansvarige gett tillstånd om att arbetet får utföras.

Pris: 3 195 kr exkl. moms

Skydda ditt hem mot brand och olyckor är en tre timmar lång kostnadsfri* utbildning som handlar om att förstå, hitta, värdera och åtgärda risker i sin hem- och fritidsmiljö. Utbildningen är öppen för alla som verkar i ett icke-kommersiellt sammanhang, som exempelvis privatpersoner, familjer, klubbar, föreningar och andra organisationer.Vi kan hålla kurs i Heta Arbeten på plats hos er. Ni bör vara minst 8-10 deltagare. Kontakta oss på info@lbfkalmarlan.se vid intresse.

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga Heta arbeten, till exempel svetsning, lödning, skärning och takarbeten. Utbildningen vänder sig till dig som utför Heta arbeten, den person som  är brandskyddsansvarig på företaget samt beställaren av det Heta arbetet.

Kursen ges som företagsanpassad kurs. Vi skräddarsyr en utbildning för arbetsplatsen och den verksamhet som bedrivs. Kontakta oss på info@lbfkalmarlan.se