Våra kurser

Pris: 2 950 kr exkl. moms
Om du har frågor om ditt kurstillfälle kontakta info@lbfkalmarlan.se

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats, till exempel svetsning, lödning, skärning och takarbeten. Utbildningen vänder sig till dig som utför Heta arbeten, den person som är brandskyddsansvarig på företaget samt beställaren av det Heta arbetet.


Heta Arbeten® är ett skadepreventionskoncept som sedan 1990 genom Behörighetsutbildningen Heta Arbeten® har gett en radikal minskning av antalet bränder orsakade av brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats och minskat skadekostnaderna av dessa med över 75 procent. Skadepreventionskonceptet är den största skadeförebyggande åtgärd mot bränder som har gjorts i Sverige de senaste 30 åren. Vi kan även hålla kurs i Heta arbeten på plats hos er. Ni bör vara minst 8-10 deltagare. Kontakta oss på
info@lbfkalmarlan.se vid intresse.

Pris: 2 950 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2023-02-07 08:00 - 16:00
Emmaboda
2 950 kr exkl. moms

Pris: 3 150 kr exkl. moms

Utbildningen är en heldagsutbildning som behandlar hur man kan arbeta systematiskt med
brandskydd.

Pris: 3 150 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2023-03-06 08:00 - 16:00
Kalmar
3 150 kr exkl. moms

Utbildningen tillgodoser kraven på ökade kunskaper inom såväl förebyggande brandskydd som drift och skötsel av brandlarmanläggningen i er verksamhet.

Pris: 3 850 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2023-03-20 08:30 - 16:30
Kalmar
3 850 kr exkl. moms

Pris: 2 050 kr exkl. moms

En av de viktigaste delarna i det systematiska brandskyddsarbetet är att ha ett system för egenkontrollen. Det innebär att det behöver finnas personer på plats i verksamheten som kan förstå och kontrollera brandskyddet. Trygghet skapas först när det inbyggda brandskyddet kontrolleras systematiskt och löpande.
Den här utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig mer om hur det praktiska arbetet kan genomföras. 

Pris: 2 050 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2023-05-12 08:00 - 12:00
Oskarshamn
2 050 kr exkl. moms

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs. Föreståndaren ska ha god kunskap om de brandfarliga varorna och riskerna som hanteringen innebär.

Pris: 3 550 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2023-06-13 08:30 - 16:30
Kalmar
3 550 kr exkl. moms

Pris: Från 0 kr exkl. moms

Kursdeltagaren får en grundläggande utbildning i brandskydd både teoretiskt och praktiskt.

Vi kan även skapa en utbildning som är mer anpassad för arbetsplatsen och den verksamhet som bedrivs. Kontakta oss på info@lbfkalmarlan.se

Pris: Från 0 kr exkl. moms

Alla kommande kurstillfällen är fullbokade

Pris: 796 kr exkl. moms

För att få tillstånd att sota sin egen fastighet måste man styrka att man har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt. Brandskyddsföreningen Kalmar län arrangerar en teoretisk utbildning i egensotning.

Pris: 796 kr exkl. moms

Alla kommande kurstillfällen är fullbokade

Tillståndsgivningen är den viktigaste delen i Heta Arbeten®. Det är under tillståndsgivningen som riskbedömningen görs och säkerhetsåtgärder vidtas för att kunna utföra ett brandsäkert jobb. Inga Heta Arbeten® får påbörjas innan riskbedömningen är klar och den tillståndsansvarige gett tillstånd om att arbetet får utföras.

Pris: 3 195 kr exkl. moms

Alla kommande kurstillfällen är fullbokade

Skydda ditt hem mot brand och olyckor är en tre timmar lång kostnadsfri* utbildning som handlar om att förstå, hitta, värdera och åtgärda risker i sin hem- och fritidsmiljö. Utbildningen är öppen för alla som verkar i ett icke-kommersiellt sammanhang, som exempelvis privatpersoner, familjer, klubbar, föreningar och andra organisationer.Alla kommande kurstillfällen är fullbokade

Vi kan hålla kurs i Heta Arbeten på plats hos er. Ni bör vara minst 8-10 deltagare. Kontakta oss på info@lbfkalmarlan.se vid intresse.

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga Heta arbeten, till exempel svetsning, lödning, skärning och takarbeten. Utbildningen vänder sig till dig som utför Heta arbeten, den person som  är brandskyddsansvarig på företaget samt beställaren av det Heta arbetet.

Alla kommande kurstillfällen är fullbokade

Pris: 0 kr exkl. moms

Kursen ges som företagsanpassad kurs. Vi skräddarsyr en utbildning för arbetsplatsen och den verksamhet som bedrivs. Kontakta oss på info@lbfkalmarlan.se

Pris: 0 kr exkl. moms

Alla kommande kurstillfällen är fullbokade