Våra kurser

Utbildningen tillgodoser kraven på ökade kunskaper inom såväl förebyggande brandskydd som drift och skötsel av brandlarmanläggningen i er verksamhet.

Pris: 3 650 kr exkl. moms

Det finns inga kommande kurstillfällen just nu. Se gärna vår distansutbildning i Heta Arbeten.

Pris: 2 950 kr exkl. moms

Brandskyddsföreningen Kalmar län genomför just nu de flesta av våra utbildningar som planerat, men med reducerat antal deltagare. 

Vi håller också Heta Arbeten kurser på distans, se HÄR


Om du har frågor om ditt kurstillfälle kontakta info@lbfkalmarlan.se

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga Heta arbeten, till exempel svetsning, lödning, skärning och takarbeten. Utbildningen vänder sig till dig som utför Heta arbeten, den person som  är brandskyddsansvarig på företaget samt beställaren av det Heta arbetet.

Pris: 2 950 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-05-28 08:00
Västervik
2 950 kr exkl. moms

Pris: 2 775 kr exkl. moms


Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga Heta arbeten, till exempel svetsning, lödning, skärning och takarbeten. Utbildningen vänder sig till dig som utför Heta arbeten, den person som  är brandskyddsansvarig på företaget samt beställaren av det Heta arbetet.

Pris: 2 775 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-06-10 08:00
Distansutbildning
2 775 kr exkl. moms

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs. Föreståndaren ska ha god kunskap om de brandfarliga varorna och riskerna som hanteringen innebär.

Pris: 3 550 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-10-08 08:30
Kalmar
3 550 kr exkl. moms

Pris: Från 0 kr exkl. moms

Kursdeltagaren får en grundläggande utbildning i brandskydd både teoretiskt och praktiskt.

Vi kan även skapa en utbildning som är mer anpassad för arbetsplatsen och den verksamhet som bedrivs. Kontakta oss på info@lbfkalmarlan.se

Pris: Från 0 kr exkl. moms

Det finns inga kommande kurstillfällen just nu. Se gärna vår distansutbildning i Heta Arbeten.

Pris: 600 kr exkl. moms

För att få tillstånd att sota sin egen fastighet måste man styrka att man har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt. Brandskyddsföreningen Kalmar län arrangerar en teoretisk utbildning i egensotning.

Pris: 600 kr exkl. moms

Det finns inga kommande kurstillfällen just nu. Se gärna vår distansutbildning i Heta Arbeten.

Tillståndsgivningen är den viktigaste delen i Heta Arbeten®. Det är under tillståndsgivningen som riskbedömningen görs och säkerhetsåtgärder vidtas för att kunna utföra ett brandsäkert jobb. Inga Heta Arbeten® får påbörjas innan riskbedömningen är klar och den tillståndsansvarige gett tillstånd om att arbetet får utföras.

Pris: 3 195 kr exkl. moms

Det finns inga kommande kurstillfällen just nu. Se gärna vår distansutbildning i Heta Arbeten.

Skydda ditt hem mot brand och olyckor är en tre timmar lång kostnadsfri* utbildning som handlar om att förstå, hitta, värdera och åtgärda risker i sin hem- och fritidsmiljö. Utbildningen är öppen för alla som verkar i ett icke-kommersiellt sammanhang, som exempelvis privatpersoner, familjer, klubbar, föreningar och andra organisationer.Det finns inga kommande kurstillfällen just nu. Se gärna vår distansutbildning i Heta Arbeten.

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga Heta arbeten, till exempel svetsning, lödning, skärning och takarbeten. Utbildningen vänder sig till dig som utför Heta arbeten, den person som  är brandskyddsansvarig på företaget samt beställaren av det Heta arbetet.

Det finns inga kommande kurstillfällen just nu. Se gärna vår distansutbildning i Heta Arbeten.

Pris: 1 895 kr exkl. moms

Intern Brandskyddskontroll – IBK-metoden för ditt systematiska brandskyddsarbete. Brandskyddsföreningen har arbetat fram metoden och produkten som hjälper dig att ta kontroll över företagets rutiner att hantera brandskyddet. Med hjälp av Handboken IBK som ingår i utbildningen kan du steg för steg bygga upp och dokumentera ditt systematiska brandskyddsarbete.

Pris: 1 895 kr exkl. moms

Det finns inga kommande kurstillfällen just nu. Se gärna vår distansutbildning i Heta Arbeten.

Kursen ges som företagsanpassad kurs. Vi skräddarsyr en utbildning för arbetsplatsen och den verksamhet som bedrivs. Kontakta oss på info@lbfkalmarlan.se

Det finns inga kommande kurstillfällen just nu. Se gärna vår distansutbildning i Heta Arbeten.