Våra kurser

Som föreståndare för brandfarliga varor har du ett ansvar som kräver både kunskap och befogenheter. Denna utbildning ger dig den kunskap du behöver för att klara uppdraget som föreståndare för brandfarlig vara i mindre omfattning och ta ansvar för en säker hantering av varorna.


Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs.Pris: 3 900 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-02-28 08:30
Kalmar
3 900 kr exkl. moms

Som anläggningsskötare brandlarm ansvarar du för skötsel och underhåll av en brandlarmanläggning. För att kunna göra det behöver du förstås kunskap om hur anläggningen fungerar, men också om risker i verksamheten och vilka lagar och regler ni har att förhålla er till. Den här utbildningen ger dig kunskaperna du behöver.
Varje byggnad som har ett installerat brandlarm enligt SBF 110:8 Regler för brandlarm ska ha minst två utbildade anläggningsskötare. Med rätt kunskap om brandlarmet kan antalet onödiga larm minskas.

Pris: 4 150 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-02-29 08:30
Kalmar
4 150 kr exkl. moms

Pris: 3 050 kr exkl. moms
Om du har frågor om ditt kurstillfälle kontakta info@lbfkalmarlan.se

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats, till exempel svetsning, lödning, skärning och takarbeten. Utbildningen vänder sig till dig som utför Heta arbeten, den person som är brandskyddsansvarig på företaget samt beställaren av det Heta arbetet.


Heta Arbeten® är ett skadepreventionskoncept som sedan 1990 genom Behörighetsutbildningen Heta Arbeten® har gett en radikal minskning av antalet bränder orsakade av brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats och minskat skadekostnaderna av dessa med över 75 procent. Skadepreventionskonceptet är den största skadeförebyggande åtgärd mot bränder som har gjorts i Sverige de senaste 30 åren. Vi kan även hålla kurs i Heta arbeten på plats hos er. Ni bör vara minst 8-10 deltagare. Kontakta oss på
info@lbfkalmarlan.se vid intresse.

Pris: 3 050 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-03-15 08:00
Västervik
3 050 kr exkl. moms

Pris: 796 kr exkl. moms

För att få tillstånd att sota sin egen fastighet måste man styrka att man har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt. Brandskyddsföreningen Kalmar län arrangerar en teoretisk utbildning i egensotning.

Pris: 796 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-04-21 13:00
Västervik
796 kr exkl. moms

Pris: 2 050 kr exkl. moms

För att säkerställa att brandskyddet fungerar på er arbetsplats behöver ni regelbundet genomföra så kallade egenkontroller. Den här utbildningen vänder sig till dig som ska arbeta som brandskyddskontrollant och behöver lära dig hur du praktiskt genomför kontrollerna, som en del i det systematiska brandskyddsarbetet.


Pris: 2 050 kr exkl. moms

Alla kommande kurstillfällen är fullbokade

Pris: 3 150 kr exkl. moms

Alla verksamheter är skyldiga att arbeta systematiskt och kontinuerligt med sitt brandskydd. Behöver du grundläggande kunskaper för att organisera och genomföra det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) på din arbetsplats? Den här utbildningen passar dig som ansvarar för och samordnar brandskyddet i en mindre verksamhet.

Pris: 3 150 kr exkl. moms

Alla kommande kurstillfällen är fullbokade

Pris: Från 0 kr exkl. moms

Kursdeltagaren får en grundläggande utbildning i brandskydd både teoretiskt och praktiskt.

Vi kan även skapa en utbildning som är mer anpassad för arbetsplatsen och den verksamhet som bedrivs. Kontakta oss på info@lbfkalmarlan.se

Pris: Från 0 kr exkl. moms

Alla kommande kurstillfällen är fullbokade

Tillståndsgivningen är den viktigaste delen i Heta Arbeten®. Det är under tillståndsgivningen som riskbedömningen görs och säkerhetsåtgärder vidtas för att kunna utföra ett brandsäkert jobb. Inga Heta Arbeten® får påbörjas innan riskbedömningen är klar och den tillståndsansvarige gett tillstånd om att arbetet får utföras.

Pris: 3 195 kr exkl. moms

Alla kommande kurstillfällen är fullbokade

Skydda ditt hem mot brand och olyckor är en tre timmar lång kostnadsfri* utbildning som handlar om att förstå, hitta, värdera och åtgärda risker i sin hem- och fritidsmiljö. Utbildningen är öppen för alla som verkar i ett icke-kommersiellt sammanhang, som exempelvis privatpersoner, familjer, klubbar, föreningar och andra organisationer.Alla kommande kurstillfällen är fullbokade

Vi kan hålla kurs i Heta Arbeten på plats hos er. Ni bör vara minst 8-10 deltagare. Kontakta oss på info@lbfkalmarlan.se vid intresse.

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga Heta arbeten, till exempel svetsning, lödning, skärning och takarbeten. Utbildningen vänder sig till dig som utför Heta arbeten, den person som  är brandskyddsansvarig på företaget samt beställaren av det Heta arbetet.

Alla kommande kurstillfällen är fullbokade

Pris: 0 kr exkl. moms

Kursen ges som företagsanpassad kurs. Vi skräddarsyr en utbildning för arbetsplatsen och den verksamhet som bedrivs. Kontakta oss på info@lbfkalmarlan.se

Pris: 0 kr exkl. moms

Alla kommande kurstillfällen är fullbokade